آواشناسی

  • آواشناسی

    آواشناسی

    آواشناسی به کار می‌آید. آواشناسی، مطالعۀ آواهای زبان، شیوه تولید هر آوا در دستگاه گفتاری انسان و ویژگی‌های صوتی (آکوستیک) هر آوا است.  

    دیدگاه‌ها برای آواشناسی بسته هستند