زبان و زبانشناسی

  • زبان و زبانشناسی

    زبان و زبانشناسی

    زبان را باید اصلی‌ترین ابزار ارتباط انسان‌ها با یکدیگر دانست. شکل اصلیِ زبان، گفتار است؛ هرچند می‌توان آن را به روش‌های دیگر، مانند نوشتار یا زبان ناشنوایان هم منتقل کرد.

    دیدگاه‌ها برای زبان و زبانشناسی بسته هستند