• تاریخ شفاهی طالقان

    تاریخ شفاهی کش

    تاسیس روستای کش، شغل اهالی، ساخت مدرسه، راه روستا، ارتباط کشی‌ها با شمالی‌ها، تغییرات آب و هوایی و… در گفت‌وگو با حاج کوچک‌علی گرشاسبی. با سپاس از جناب آقای ذبیح‌الله گرشاسبی که در انجام این گفت‌وگو و در ارائه اطلاعات تاریخی، یاری رساندند.