دسته:دوره های ادبی در ادبیات آمریکا

دوره های ادبی در ادبیات آمریکا

نوشته شده توسط , 21 آگوست 2009

پیشگفتاری که درباره دوره های ادبی در بریتانیا گفتم، اینجا نیز صدق می کند.

دوره های ادبی در ادبیات آمریکا

نمونه

بستر تاریخی

ویژگی ها

گونه

سبک

نام دوره

بازه زمانی

Of Plymouth Plantation

اثر Bradford

 

Upon the Burning of Our House

اثر Bradstreet

 

Sinners in the Hands of an Angry God

اثر Edward

 

باور عمومی مردم این است که سرنوشت انسان به دست خدا است.

همه انسان ها گناهکارند و باید بوسیله «مسیح» نجات یابند.

تمرکز بر زندگی روزانه، ملاحظه های اخلاقی، و ناآرامی های سیاسی.

ادبیات آموزنده است و بر صلاحیت انجیل و کلیسا تاکید دارد.

موعظه

 خاطرات

 روایت های شخصی.

سبک ساده و بی آلایش.

Colonial

(Puritan)

1750 – 1650

نوشته هایی از

 Jefferson

Paine

Henry

 

Poor Richard’s Almanac

اثر «فرانکلین»،

 

The Autobiography

اثر فرانکلین.

 

همزمان با جنگ های استقلال آمریکا؛

شکست بریتانیا از ارتش «جرج واشینگتن» در سال 1781؛

قرارداد پاریس و به رسمیت شناختن استقلال آمریکا از سوی بریتانیا در سال 1783

 

افزایش میهن دوستی،

نیوشاندن غرور ملی،

ایجاد تفاهم جمعی درباره موضوع های مختلف،

ایجاد شخصیت آمریکایی،

ادبیات جنگ

رساله سیاسی،

سفرنامه،

ادبیات پرآذین،

ادبیات استدلالی

Revolutionary

(Age of Reason)

1800 – 1750

Rip Van Winkle

اثر Washington Irving

 

Thanatopsis

اثر William Cullen Bryant

 

We Wear the Mask

اثر Dunbar

 

شعرهای Emily Dickinson

 

شعرهای Walt Whitman

 

گسترش مجله ها و روزنامه ها شکوفایی صنعت چاپ کتاب.

بالاگرفتن بحث بر سر برده داری.

جنگ های داخلی از 1861 تا 1865 که به لغو برده داری و تاسیس کشور یکپارچه ایالات متحده انجامید.

آبراهام لینکلن در سال 1863 فرمان آزادی همه برده ها در سرزمین های تحت فرمان خود را صادر کرد.

ترجیه احساس و درون یافت (شهود) بر استدلال.

فرار از تباهی های شهرنشینی و محدودیت های خرد استدلالی، و اعتقاد به آزادی تخیل.

نیوشاندن رفتار پسندیده برای «مردان» و «زنان».

باور به اینکه رفتارهای پیشین مناسب زندگی امروز نیست.

 

ترسیم شخصیت ها،

روایت های برده داری،

شعر،

داستان کوتاه

Romanticism

1860 – 1800

شعرها و جستارهای Emerson و Thoreau

 

Walden

اثر Henry David Thoreau

 

کلمات قصار «امرسون» و «تارو»

 

پادتعالی گرایی:

The Scarlet Letter

اثر Nathaniel Hawthorne

 

The Masque of the Red Death

و

The Black Cat

اثرهایی ازEdgar Allan Poe

 

 

این دوره با دوران رومانتیک تقریبا همزمان بوده است.

برخی «ضد تعالی گرایی» را «رومانتیک تیره» (Dark Romantic) یا گوتیک نامیده اند.

تعالی گرایایی ریشه در نگاه فلسفی امانوئل کانت در قرن 18 دارد. تعالی گرایان بر این باور بودند که حقیقت راستین حقیقت روحانی است. آرمانگرایی، اتکا به نفس و فردگرایی از ویژگی های تعالی گرایان است.

ضدتعالی گرایان از نمادگرایی بسیار استفاده می کردند. گناه، درد، و حضور شیطان از ویژگی های آثارشان بود. جنگل های تیره و تار، خرابه های مرموز، و شخصیت های افسرده از سازه های پراستفاده شان بود.

شعر،

داستان کوتاه،

رمان،

ضدتعالی گرایی

 

American Renaissance /

Transcendentalism

1860 – 1840

 

Mark Twain

 

Ambrose Bierce

 

Stephen Crane

 

The Adventures of Huckleberry Fin

اثر مارک تواین

 

The Narrative of the Life of Fredrick Douglass

 

آثار مذهبی:

The Awakening Ethan Frome

و

My Antonia

جنگ داخلی ادبیاتی می طلبید که واقع گرا باشد و افراد و مکان ها را آرمانی نکند.

روایتگری عینی؛

داستان نویس واقع گرا زمینه را برای تفسیر داستان بوسیله خواننده فراهم نمی کند.

 

 

رمان،

داستان کوتاه،

 

Realism

1900 – 1855

The Great Catsby

اثر Fitzgerald

 

شعرهای Jeffers, Williams, Cummings,

Robert Frost,

T.S. Eliot,

Sandberg,

Pound,

Robinson,

Stevens.

رمان  Anthem

اثر Ayn Rand

 

داستان های کوتاه و رمان های Steinbeck, Ernest Hemingway, Thunder, Welky, Faulken.

 

A Raisin in the Sun & Write’s Native Son

آثاری از Hansberry

 

The Death of a Salesperson

اثر Miller

(برخی این را postmodern می دانند)

نویسندگان زیر تاثیر دیدگاه های داروین (بقای هماهنگ ترین) و کارل مارکس (چگونه پول و ساختار طبقاتی یک ملت را کنترل می کند) بودند.

توسعه چشمگیر صنعت؛

جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم.

به دنبال رویای آمریکایی،

تحسین آمریکا بعنوان سرزمین رویایی،

خوشبینی،

اهمیت فرد،

تجربه گرایی،

استفاده از «خاطرنمایی» (بیان افکار شخصیت ها)

رمان،

نمایشنامه،

شعر

(احیای شعر پس از درگذشت ویتمن و دیکینسون)

The Moderns

1950 – 1900

مقاله های ادبی و شعرهای W.E.B DuBois

 

شعرهای McKay, Toomer, Cullen

 

شعر، داستان کوتاه، و رمان های:

Hurston

Hughes

 

Their Eyes Were Watching God

اثر Zora Neale Hurston

مهاجرت گسترده سیاهپوستان آمریکایی به شهرهای شمالی کشور؛

دسترسی بهتر سیاهپوستان به رسانه ها و امکانات نشر پس از مهاجرت به شمال.

احیای موسیقی کلیسایی

 

ژانرهای موسیقی «غم آواز» و «جاز» از طریق رادیو و عکاسی به سراسر آمریکا گسترش یافت.

ایهام به روحانیت سیاهپوستان آمریکا؛

تکرار و استفاده از ساختار غم آواز (Blues Songs) در شعر…توضیح اینکه غم آواز، گونه ای آوازی متعلق به سیاه پوستان آمریکایی است.

کلیشه های معمولی به شخصیت های پیچیده تبدیل می شوند.

 

Harlem Renaissance

1920s

The Naked and the Dead

&

 The Executioner’s Song

آثاری از Mailer

 

شاعران اجتماعی و فمینیست:

Sylvia Plath, Rich, Sexton, Levertov, Baraka, Cleaver, Morrison, Walker, Giovanni.

 

In Cold Blood

اثر Capote

 

داستان ها و رمان های Vonnegut

 

Catcher in the Rye

اثر Salinger

 

One Flew Over the Cuckoo’s Nest

اثر Kesey

 

«مرگ ملوان» و «The Crucible»

از »میلر» که برخی آنها را آثار مدرن می دانند.

 

و ده ها اثر دیگر

دوران رفاه پس از جنگ جهانی دوم.

رسانه ها تاثری شگرف روی ارزش ها می گذارند.

در این ادبیات ترکیبی (که در ستون مقابل توضیح داده شد) قهرمان پروری وجود ندارد و موضوع های اجتماعی هم مطرح می شود.

از میان رفتن مرزها میان طبقات مردم.

تاکید بر اینکه ارزش ها همیشگی و جهان شمول نیستند، بلکه ارزش های محلی و تاریخی هم وجود دارد.

ترکیب ادبیات خیالی و ادبیات غیرداستانی، در نتیجه کمرنگ شدن مرزهای واقعیت و تخیل.

ادبیات روایی؛

فراداستان

(metafiction)

استفاده از زمان حال.

Postmodern

کنون – 1950

شعرهای:

Dove,

Cisneros,

Soto,

Alexie.

 

نوشته های:

Angelou, Baldwin, Alende, Tan, Kingsolver, Kingstone, Grishman, Crichton, Clancy.

 

The Color Purple & Haley’s Roots

آثار Walker

 

Kindred

اثر Butler

 

Ordinary People

اثر Guest

 

Ender’s Game

اثر Card

 

Things They Carried

اثر O’Brien

 

Cold Mountain

اثر Frazier

 

آغاز یک هزاره جدید؛

پدیده جهانی شدن؛

تاثیر رسانه بر فرهنگ و ارزش ها.

عدم قهرمان پروری؛

توجه به روابط انسان ها؛

و البته بسیاری این دوره را امتداد و حتی بخشی از دوره فرانوگرایی می دانند.

هم داستانی و هم غیرداستانی؛

استفاده از طنز؛

برانگیزاننده احساسات؛

توجه به نقالی و قصه گویی؛

مقاله های ادبی با سبک شرح زندگی (زیستنامه نگاری)

 

Contemporary

کنون – 1970

 

(ادامه فرانوگرایی)